Friday, October 22, 2010

நினைவுகளை தேடி!

உன் மீது எனக்கிருந்தது என்ன?
உற்சாகமா? ஈர்ப்பா? காதலா? காமமா?
என்னவென்று சொல்ல தெரியவில்லை!
ஆனாலும் என்னுள் கலந்து விட்டாய்!
உனை நேசித்த தருணங்களை திரும்பி பார்க்கிறேன்...
எனை நானே கடந்து போகிறேன்...

உன் நினைவுகளை தேடி!

No comments:

Post a Comment